Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM


NỘI QUY GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM

TÁI BẢN LẦN THỨ 3
2009
 LƯU HÀNH NỘI BỘ

  

LỜI GIỚI THIỆU CỦA CHA TỔNG LINH HƯỚNG
GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM
VIỆT NAM

œ
Gia Đình Phạt tạ Thánh Tâm Việt Nam là một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, được thành lập do sự liên kết hợp nhất hai đoàn thể cùng tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là: Hội Liên Minh Thánh Tâm, sau đổi tên thành Gia Đình Thánh Tâm (Nam) và Hội Gia Đình Phạt Tạ (Nam và Nữ).
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm cùng với nội quy đã được Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn châu phê vào ngày 14/4/1999.
Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm có mục đích cổ vũ lòng tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu theo giáo huấn của các Đức Thánh Cha: Piô XI trong các thông điệp Miserentissimus Redemptor (1928) và Caritate Chisti Compulsi (1932) và Piô XII trong thông điệp Hauretis Aquas (1956).
Dựa vào các giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta tóm lược mục đích của việc tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ba điểm sau đây:
- Gợi dậy nơi chúng ta tình yêu báo đáp, cảm tạ tình thương bao la của Thiên chúa.
- Mời gọi chúng ta thực tập lòng mến của Thánh Tâm Chúa Giêsu: “Hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường” (Mt21,29).
- Đền tạ những xúc phạm đến tình yêu của Chúa Giêsu, đã xảy ra ở nhiều nơi, bằng nhiều hình thức khác nhau.
Hình thức tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu được cổ vũ đặc biệt là từng gia đình mở cửa đón tiếp Chúa Giêsu như gia đình Bêtania bằng nghi thức Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cha mẹ, vợ chồng, con cái đều nỗ lực thực thi các mục đích của việc tôn thờ Thánh Tâm do giáo huấn của Hội Thánh truyền dạy.
Bản nội quy này đã được tu chỉnh gồm các phần sau đây:
Về tổ chức: phân định rõ thành phần, nhiệm vụ và quyền lợi Ban Chấp Hành GĐPTTT các cấp: Giáo Xứ, Giáo Hạt, Giáo Phận và Trung Ương.
Các nghi thức: gia nhập của Đoàn viên, tuyên hứa của Ban Chấp Hành, tôn vương Thánh Tâm, giờ thánh và giờ chầu đền tạ Thánh Tâm .
Tài liệu huấn luyện Tông Đồ và tu đức nhằm giúp thánh hoá bản thân và gia đình Đoàn viên.
Con xin hân hạnh giới thiệu bản Nội Quy này với quý Đức Cha Giáo Phận, các Cha Linh Hướng cùng các Đoàn viên Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm – để vừa sử dụng, vừa bổ sung nhu cầu thực tế cho bản nội quy này ngày càng được hoàn chỉnh hơn.
                             .TP.HCM ngày 27 tháng 08 năm 2005
                             LM.Tổng Linh Hướng GĐPTTT VIỆT NAM

   

 
MỤC LỤC TỔNG QUÁTTrang
Lời giới thiệu của Cha Tổng Linh Hướng 3
Sơ đồ tổ chức5
PHẦN I: NỘi Quy Gia Đình PhẠt TẠ Thánh Tâm ViỆt Nam
Chương INguồn gốc – Mục đích – Sát nhập 8
Chương IIHệ thống tổ chức  11
Chương IIIĐoàn viên12
Chương IVToán, Liên Toán  15
Chương VBan Chấp Hành cấp Xứ Đoàn16
Chương VIBan Chấp Hành cấp Giáo Hạt23
Chương VIIBan Chấp Hành cấp Giáo Phận29
ChươngVIIIBCH GĐ/PTTT cấp Trung Ương36
Chương IXThâu nhận Ân nhân 41
Chương X  Bầu cử, Ứng cử, Nhiệm kỳ, Hội họp42
Chương XICha Linh Hướng  50
Chương XIIĐoàn Kỳ, Phù Hiệu53
PHẦN II: HƯỚNG DẪN ĐẠO ĐỨC VÀ SINH HOẠT
Chương IChương Trình Hội Đoàn59
Chương IINghi Thức Tuyên Hứa65
Chương IIINghi thức tôn vương gia đình72
Chương IVMột số Kinh nguyện Thánh Tâm76
PHẦN III: HUẤN LUYỆN TÔNG ĐỒ – TU ĐỨC
Chương IHoạt động Tông Đồ là gì?84
Chương IITại sao phải làm việc Tông Đồ …89
Chương IIIĐường lối của hoạt động Tông Đồ99
Chương IVBước theo Thầy105
Chương VĐức khiêm nhường 109
Chương VIĐức thương yêu  119
Chương VIIChúa Giêsu ở trong ta140
BÀI HÁT THÁNH TÂM  từ trang 145 đến 150

Đọc đầy đủ linkhttp://gdpttt.com/noiquy/NQ_web.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.