Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Bài giảng lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 7/6/2013 tại nhà thờ Chính Tòa vào Dịp Hành Hương Năm Đức Tin cho Cộng Đoàn GĐPTTTCG giáo phận BMT của cha linh hướng Phêrô Trương Văn Khoa

Kính thưa cộng đoàn, thân mến; Giáo Hội dành tháng 6 để tôn kính Trái Tim-Thánh Tâm Chúa GIÊSU KITÔ. Và trong tháng 6, có hai lễ trọng liên kết mật thiết với nhau. Đó là lễ Mình Máu Thánh và lễ Thánh Tâm Chúa GIÊSU KITÔ. Thứ Sáu sau lễ Mình Máu Thánh dành để tôn vinh Thánh Tâm Đức GIÊSU KITÔ.

Sự kiện này nhắc nhở các tín hữu chúng ta hiểu rằng: ”Thánh Tâm Chúa GIÊSU KITÔ là Thánh Thể sống động”. Bởi vì, Tình Yêu phát xuất từ Trái Tim, và Thánh Thể chính là Tình Yêu. Do đó, mỗi lần nghĩ đến Thánh Thể, tín hữu Công Giáo có thể nói: ”Đây là Con Tim của Thánh Tâm Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và mỗi khi nghĩ đến Trái Tim Đức Chúa GIÊSU KITÔ, tín hữu Công Giáo lại nói: Đây là khuôn đúc ra Thánh Thể”.

Nguồn mạch sự thờ phượng tôn kính này bắt nguồn từ đâu ? Những chân lý đức tin làm nền tảng cho lòng sùng kính Thánh Tâm có nguồn gốc nào ?
Cha John Anthony Hardon, SJ (1914-2000), một thần học gia uy tín và thánh thiện, đã đưa ra những căn bản tín lý của lòng sùng kính Thánh Tâm một cách vắn tắt và mạch lạc như sau:
Chân lý mạc khải làm nền tảng cho lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa: Ðó chính là sự kiện Thiên Chúa, Ðấng là Tình Yêu, đã yêu thương thế gian đến nỗi đã gửi Con Một Người :

1. để làm người và ở giữa chúng ta,

2. để dạy chúng ta bằng lời nói và gương sáng giúp ta biết cách đạt đến sự sống đời đời,

3. để chịu đau khổ và chịu chết cho chúng ta trên Thánh Giá để cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết muôn đời,

4. để sống lại từ cõi chết và lên trời,

5. để từ trời ban xuống cho chúng ta quà tặng là Thần Khí của Người,

6. để hiện diện cách tích cực giữa chúng ta nơi trần gian, trong Hy Lễ và Bí Tích Thánh Thể.

Sáu yếu tố này hợp với nhau tương ứng với điều chúng ta muốn nói đến là ‘Thánh Tâm’. Khi chúng ta tôn vinh và thờ lạy Chúa Giêsu Kitô trong những chiều kích này, chúng ta đang thực hành lòng sùng kính Thánh Tâm. Như vậy, lòng sùng kính Thánh Tâm được dựa trên căn bản của thần học Nhập Thể, nhấn mạnh đến sự kiện căn bản này: Ðây là Trái Tim của một con người, và con người này cũng chính là Thiên Chúa của Tình Yêu. Và vì thế, Trái Tim này vừa là dấu chỉ và biểu hiệu vừa là nguồn phát sinh mọi tình yêu thần linh và nhân loại của Chúa Giêsu, là nguồn cứu độ, là mạch thương xót, là suối yêu thương. Tại sao chúng ta phải đền tạ, phạt tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu :

*Ngày 09-05-1928, Ðức Giáo Hoàng Piô XI đã ra Thông Ðiệp Miserentissimus Redemptor nói về sự cần thiết phải thực hành việc đền tạ Thánh Tâm. Ngài nhấn mạnh rằng việc đền tạ Thánh Tâm là bổn phận đòi hỏi mọi Kitô hữu phải thực hiện. Lòng sùng kính Thánh Tâm được diễn tả như một “sự tổng hợp của toàn bộ giáo lý của chúng ta” (totius religionis summa), nếu được thực hiện, chắc chắn dẫn chúng ta đến việc biết Chúa Kitô một cách thân mật, làm cho tâm hồn chúng ta yêu mến Người cách dịu dàng hơn và kết thân với Người một cách quảng đại hơn”. Ðức Piô XI cũng chỉ ra những nhu cầu khẩn cấp của thời đại đòi hỏi các tín hữu phải thực hành việc đền tạ Thánh Tâm.

*Ngày 15-05-1956, nhân kỷ niệm 100 năm Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX thiết lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cho toàn thể Giáo Hội thì Ðức Giáo Hoàng Piô XII ra Thông Ðiệp Về Lòng Sùng Kính Thánh Tâm (Haurietis Aquas) dạy về nền tảng đức tin và căn bản Thánh Kinh của lòng sùng kính Thánh Tâm, bản chất cũng như sự cần thiết và lợi ích lớn lao của lòng sùng kính này. Ðức Piô XII nhấn mạnh rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa được Giáo Hội nhìn nhận và cổ võ không phải vì đã được mạc khải riêng cho Thánh Margarita Maria, nhưng vì lòng sùng kính này hoàn toàn phù hợp với bản chất của Kitô giáo, thực chất là đạo của tình yêu.Ngài chỉ ra ý nghĩa của lòng sùng kính Thánh Tâm như sau:
“Chúng ta sẵn sàng hiểu rằng lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cốt yếu là lòng sùng kính đối với tình yêu mà Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta qua Chúa Giêsu và đồng thời cũng là tình yêu làm sống động tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và con người. Hay, nói cách khác, lòng sùng kính này được hướng tới tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta để ta thờ lạy Người, cảm tạ Người và suốt đời noi gương Người”.
Cũng trong thông điệp này, Ðức Thánh Cha Piô XII cho thấy lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là tinh hoa và tổng hợp của tất cả mọi lòng sùng kính cần thiết và lành mạnh khác trong Giáo Hội như việc suy tôn Thánh Giá, việc tôn sùng Thánh Thể và lòng kính mến Ðức Mẹ.

* Các vị giáo hoàng cận đại như Chân Phước Gioan XIII, Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan-Phaolô II có thể nói được đều là các vị giáo hoàng của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Bước qua thế kỷ mới; ĐGH Gioan Phaolô II kêu gọi dân Chúa như sau:
“Trong thế kỷ 21 này, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công Giáo; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ. . . Và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; Tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ”. Vì thế việc Phạt tạ tôn sùng Thánh Tâm CG là điều hợp lý trong giáo hội.
Linh mục Mateo Crawley-Boevey, SS.C.C. (1875-1960) đã cổ động việc gia tăng các giờ chầu Thánh Thể và khởi xướng Phong Trào Tông Ðồ Tôn Vương Thánh Tâm trong Gia Ðình như một phương thức canh tân đức tin và đời sống hôn nhân gia đình trong Giáo Hội và thế giới hôm nay.

Qua các vị tông đồ Thánh Tâm; Giáo hội VN đã góp phần rất lớn vào việc cổ võ lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đặc biệt vào các ngày thứ sáu trong tuần cũng như thứ sáu đầu tháng, nhất là tháng 6 này dành riêng : Kính Thánh Tâm. Kêu gọi, cổ vũ lòng Tôn Sùng và Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu nơi các gia đình. 

Kính thưa cộng đoàn; Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu Giáo Phận BMT đã được thành lập trong những năm gần đây; khi Đức Giám Mục Vinh Sơn cho đoàn thể Công giáo tiến hành mang tên “ GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU “ được hoạt động trong Giáo phận BMT với sự hướng dẫn ban đầu của GĐPTTTCGS trung ương tại Tổng giáo phận Sài gòn để cùng nhau tiếp tục thi hành Thông Điệp mà Chúa Giêsu đã truyền cho chị Thánh Margarita Maria: " Đây là Trái Tim đã yêu thương nhân loại không bờ bến, không quản ngại một thứ gì cho đến hơi thở cuối cùng để làm chứng cho Tình yêu, nhưng bù lại, Ta chỉ nhận được từ nhiều người, một bội bạc qua sự thiếu tôn kính và lòng xúc phạm, qua sự lạnh nhạt và đôi khi cả sự khinh thường …“ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề - Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng “..
Với Linh đạo của đoàn thể: “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu”, GĐPT.TTCG quyết tâm tiến bước trên con đường tình yêu của Chúa Giêsu, thắp lên ngọn lửa yêu thương của Chúa trong lòng mọi người, mọi gia đình, mọi môi trường sống, để cộng tác với Chúa biến đổi tất cả trở nên muối men và ánh sáng Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương của Chúa trong lòng xã hội hôm nay. Nhờ đó, GĐPT.TTCG trở thành Giáo Hội tại gia, nên một gia đình gương mẫu. Hăng hái làm việc tông đồ, kiên trì cầu nguyện với Thánh thể - Thánh Tâm - Trái Tim .
Khi mỗi thành viên trong GĐPPTTCG hiểu biết bản chất, sự tuyệt đối cần thiết, những ích lợi lớn lao và lịch sử của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được Trái Tim Chúa Giêsu mời gọi thiết tha để noi gương Mẹ Maria, cùng Mẹ, nhờ Mẹ và với Mẹ để trở nên tông đồ của Thánh Tâm Chúa. Như vậy, chúng ta sẽ tiếp tục viết lên những trang tình sử tuyệt vời của chính mỗi người với Thánh Tâm trong lòng Hội Thánh, đặc biệt tại GP BMT chúng ta. Tạ Ơn Chúa trong Năm Đức Tin và cầu nguyện cho nhau trong Trái Tim- Thánh Tâm Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta vì yêu thương chúng ta; đặc biệt trong ngày Hành hương này.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.