Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

TÂN BAN CHẤP HÀNH GIA ĐÌNH PHẠT TẠ THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU BAN MÊ THUỘT (Nhiệm kỳ 2018-2024)

Sáng ngày 09/ 10/ 2018, 36 thành viên BCH các xứ đoàn GĐPTTTCG giáo phận BMT đã quy tụ về hội trường giáo xứ Quảng Nhiêu để tham dự một cuộc họp quan trọng dưới sự chủ tọa của cha linh hướng GB Nguyễn Đình Lượng. Đặc biệt có sự hiện diện của các ông bà: Ông Giuse Huỳnh Bá Song, trưởng BCH GĐPTTTCG Việt Nam, ông Giuse Trịnh Văn Tiến, trưởng BCH GĐPTTTCG TGP Sài Gòn, và bà Rosa Nguyễn Thị Thủy, thủ quỹ GĐPTTTCG Sài Gòn. 


Tất cả các thành viên đã cùng dâng thánh lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trước khi bước vào phiên họp. Thánh lễ do cha GB Nguyễn Đình Lượng chủ tế. 

Trong phần khai mạc, ông Đa Minh Hoàng Văn Tu, trưởng ban GĐPTTTCG GP BMT, đã nêu lên mục đích của buổi họp hôm nay: “Bầu BCH nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2018 – 2024”. Ông cũng thay mặt cho các anh chị trong BCH cũ nói lời cám ơn tất cả quý vị trong BCH các xứ đoàn đã tích cực cộng tác để GĐPTTTCG giáo phận BMT ngày càng phát triển. 

Sau lời cám ơn của cha linh hướng dành cho BCH nhiệm kỳ trước, ông Giuse Trịnh Văn Tiến đã nhận xét đánh giá về hoạt động của BCH vừa qua. Nhờ sự nỗ lực cộng tác của tất cả các anh chị em trong BCH, đến nay giáo phận BMT đã có tất cả 13 xứ đoàn với số lượng trên 800 đoàn viên. Hôm nay toàn thể hội trường sẽ bỏ phiếu tín nhiệm, bầu BCH mới, nhiệm kỳ là 6 năm từ 2018 – 2024. 

Ông Huỳnh Bá Song phổ biến thể thức bầu cử. Hội nghị đề cử 7 anh chị vào BCH mới. Sau đó sẽ tiến hành bầu cử. Số phiếu phát ra là 36; số phiếu thu về là 36. Không có phiếu bất hợp lệ. Cuộc bỏ phiếu đã thể hiện sự đồng tâm nhất trí của tất cả các anh chị trong BCH các xứ đoàn. Tất cả các anh chị được đề cử đều nhận số phiếu gần như tuyệt đối.


Tân BCH GĐPTTTCG giáo phận BMT đã họp với Cha linh hướng để phân công nhiệm vụ cho từng anh chị như sau: 

1. Ông Gioan Nguyễn Tiến Hưng: trưởng ban. 

2. Ông Giuse Hoàng Văn Kha: Phó ban. 

3. Ông Dom. Nguyễn Hữu Quốc: Phó ban (phụ trách vùng Phước Long) 

4. Ông Giuse Đoàn Ngọc Thành: Phó ban (phụ trách vùng Phước Long 

5. Ông PhêRô Bùi Đức Thắng: Phó ban. 

6. Bà Maria Lê thị Bài: Thủ quỹ. 

7. Bà Maria Bùi Thị Dung: Thư ký. 

Các anh chị tham dự phiên họp đã cùng nhau dùng bữa trưa thân mật trước khi chia tay lên đường tiếp tục nhiệm vụ tông đồ của mình: “Loan truyền việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa” để nhà nhà, người người biết đến tình yêu cao cả của Thánh Tâm Chúa”. “Trong hoàn cảnh hiện nay, không có gì bằng việc Tôn Vương Chúa Giêsu trong gia đình của mình”, như cha linh hướng đã nói trong thánh lễ. Maria Bùi Thị Dung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.