Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

Phân Ưu.

Nhận được tin
Bà Mát-ta Đoàn Thị Hiệp
Là thân mẫu ông Giuse Đoàn Ngọc Thành, Phó BCH GĐPTTTCGS GP. Ban Mê Thuột .
Chúa đã gọi về tại Hoa Kỳ,
Thi hài sẽ được đưa về Việt Nam an táng tại Dầu Giây, GP Xuân Lộc.

Cha tổng linh hướng, Ban Chấp Hành GĐPTTT GP BMT, BCH các xứ đoàn và toàn thể đoàn viên xin chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu thương xót sớm đón nhận linh hồn Mát-ta vào thiên đàng.
Xin Mẹ Maria  bầu cử cho linh hồn Mat-ta, và nâng đỡ ủi an tang quyến.


                                                                       BCH. GĐPTTT.  GP. BMT