Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

HỘI HỌP: GĐPTTT CÁC CẤP


HỘI HỌP: GĐPTTT CÁC CẤP


HỘI HỌP: GĐPTTT CÁC CẤP
HỘI HỌP: GĐPTTT CÁC CẤP
Hội họp là một trong những sinh hoạt thường xuyên và cần thiết của đoàn thể, nhất là cấp cơ sở: Toán, Liên Toán, Xứ Đoàn. (Đoàn thể nào không thường hội họp sẽ đi đến chỗ ngưng trệ và tan rã).
LỜI MỞ :

 Nguyên tắc chung:

 Cuộc họp của các cấp trong GĐPTTT nhằm nhiều mục đích:
a- Kiểm điểm các công tác đề ra trong kỳ họp trước để xem kết quả đã thực hiện và những khuyết điểm vấp phải hầu khắc phục, hoạch định cho hoạt động kỳ tới.
b- Dự thảo công tác cho tháng kế tiếp một cách chính xác, căn cứ vào định hướng chung.
c- Hội họp để được chia sẻ Lời Chúa, học hỏi các Giáo Huấn Giáo Hội (Sắc Lệnh, Tông Huấn, Thông Điệp, Sứ Điệp liên quan đến tông đồ giáo dân) và đón nhận sự chăm sóc tinh thần của Cha Linh Hướng, để củng cố đời sống đức tin và phục vụ tông đồ cách hữu hiệu hơn.
d- Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tông đồ: Các buổi hội họp cũng là dịp thuận tiện để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tông đồ của mình để rút ra những bài học quý giá cho công tác tương lai.
Muốn cho cuộc họp thu được kết quả tốt đẹp, Ban chấp hành cần chuẩn bị chu đáo chương trình cũng như đề tài cho buổi họp với sự phân công trách nhiệm cụ thể cho mỗi thành viên.

CHƯƠNG TRÌNH HỌP XỨ ĐOÀN

I- KHAI MẠC :
1.      Giới thiệu: mục đích, lý do cuộc họp. (Đoàn trưởng, hoặc đoàn phó nội vụ)

2.      NHD gợi ý:
- “Hướng về bàn thờ Thánh Tâm Chúa, xin mời các đoàn viên lắng đọng tâm hồn, cầu xin Chúa ban ơn và chúc phúc cho chúng ta được hiệp nhất yêu thương nhau, để mọi việc bàn tính trong giờ sinh hoạt hôm nay, đem lại kết quả hữu ích cho mỗi đoàn viên trong sứ mạng tông đồ, phục vụ công cuộc mở mang Nước Trái Tim Chúa”
-     Mời đứng đọc kinh khai mạc.

3.     Đọc kinh khai mạc: (Cha linh hướng hoặc Đoàn trưởng, Đoàn Phó nội vụ xướng)
-         Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng: “Khi nào có hai hay ba người họp lại vì danh Ta, thì có Ta ngự giữa”.
Cộng Đoàn đáp: Nay chúng con là một thiểu số trong Đoàn Chiên Chúa, họp nhau đây vì nước Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy ngự giữa chúng con, và nhận lấy lời nguyện với các việc chúng con bàn tính hôm nay. Xin ban Chúa Thánh Thần đến viếng lòng chúng con, soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, luyện sạch tình ý chúng con, và thiêu đốt lòng chúng con nóng nảy yêu mến Chúa, để chúng con sốt sắng đem lửa yêu mến ấy mà gieo vào lòng mọi người. Amen.

4. Đọc Lời Chúa...
(Có thể đọc Tin Mừng và suy niệm theo lịch Phụng Vụ Lời Chúa hằng ngày, hoặc đọc bài gợi ý sau đây hoặc tùy chọn bài khác ở phần phụ lục).

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. (Mt 11,  28-30)

Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 28"Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Đó là Lời Chúa.
CĐ: Lạy Chúa Kytô, ngợi khen Chúa.

5. Suy niệm và cầu nguyện :

(Suy niệm): Chúa đã nói “Ai muốn theo Ta hãy vác thập giá mình mà theo Ta”. Nhưng lạy Chúa, đường theo Chúa đầy những gập ghềnh gian nan, mà Thánh Giá đời con thì nặng nề bước đi vất vả, nếu không có Chúa giúp sức con chẳng thể nào tiến bước được.

(Cầu nguyện): Lạy Chúa, xin cho chúng con mang lấy ách của Chúa, biết học với Chúa đức tính hiền hậu và khiêm nhường, trong Trái Tim Chúa chúng con được nghỉ ngơi bồi dưỡng, và mạnh mẽ tiến lên trên bước đường làm Tông Đồ cho Thánh Tâm Chúa. Amen.

II- PHẦN SINH HOẠT:

     Ghi chú: (Trước giờ sinh hoạt hát một bài ca sinh hoạt, sau đó nên tập một bài hát mới, nếu có thể.  Ngoài ra trong khi đang họp, có thể xen kẽ một vài bài hát để buổi họp thêm sinh động)
1.    Giới thiệu chương trình họp. (Thư ký phụ trách)
2.    Điểm danh (Thư ký)
a) - Điểm danh, giới thiệu đoàn viên mới (nếu có)
b) -Tóm lược quyết nghị các kế hoạch trong biên bản kỳ trước.
- Báo cáo việc tăng, giảm của đoàn viên
3.    Điểm lại công tác và sinh hoạt trong tháng qua:

a) Báo cáo của các ủy viên BCH:
-  Ủy viên Tuyên huấn: Báo cáo việc phát triển đoàn viên và lên kế hoạch triển khai học tập cho Đoàn, hướng dẫn điều lệ, nội quy, học hỏi và chia sẻ Lời Chúa…

  *** (Việc học tập thường xuyên là điều cần thiết, nhờ đó các thành viên nắm vững đường lối, mục đích, tôn chỉ của Đoàn và vai trò Tông Đồ mà mình tham gia. Do đó U/v Tuyên Huấn cần chuẩn bị các đề tài: Nội quy GĐPTTT, tài liệu trong nội san Lửa mến, huấn luyện Tông đồ, Tu đức hoặc tài liệu chuyên môn của Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm cho mọi thành viên được nắm vững. U/v Tuyên huấn điều khiển buổi học hỏi dưới sự hướng dẫn của Cha Linh hướng, sau đó Cha linh hướng sẽ tóm tắt cuộc thảo luận và rút ra những kết luận thực tế)

-  Ủy viên Bác ái xã hội :
Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tông đồ Bác ái: (các việc thăm hỏi đoàn viên đau yếu, phúng viếng, xin lễ cầu nguyện đoàn viên qua đời, chia sẽ hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn..., báo cáo kế hoạch công tác bác ái sẽ thực hiện hoặc kết quả đã thực hiên như: thăm nhà hưu, cô nhi viện, bệnh viện, trại phong, người nghèo…).

-  Ủy viên truyền thông: Thông báo các tin tức sinh hoạt xứ đoàn, việc xử dụng, phân phối tài liệu nội san Lửa Mến … cho đoàn viên.

-  Ủy viên phụng vụ:  Báo cáo các việc (sinh hoạt đạo đức, giờ kinh, Lễ, hành hương…) Xứ đoàn đã thực hiện được trong tháng qua và nhiệm vụ sẽ thực hiện trong tháng tới…

      b) Báo cáo của  các Liên toán, toán:
 Liên toán trưởng hoặc toán trưởng đánh giá sinh hoạt đạo đức, tông đồ bác  ái..., trong tháng qua: Họp toán có đều không? Tỷ lệ toán viên dự họp? Tham dự giờ Thánh, giờ Tôn Vương, giờ Kinh đền tạ mấy lần? Tỷ lệ tham dự bao nhiêu người? Có thâu nhận đoàn viên mới không? mấy người? Có thi hành công tác gì đặc biệt không?

4.      Đoàn trưởng đúc kết và phổ biến công tác tháng tới: 
• Kiểm điểm, đánh giá tổng quát các hoạt động công tác và sinh hoạt của xứ đoàn trong tháng đã qua.
• Nhắc nhở đoàn viên về việc kính mến Thánh Tâm Chúa, về tư cách và cách thức hoạt động Tông đồ.
   • Phổ biến tin tức, chương trình hoạt động của BCH
     cấp trên.
   • Phân công thực hiện công tác do Giáo  xứ hoặc BCH    cấp trên phổ biến.
   • Thảo luận phương hướng hoạt động và triển khai kế  hoạch thực hiện trong tháng tới.

III- BÁO CÁO QUỸ:

-    Thủ quỹ : Báo cáo quỹ đoàn thu chi trong tháng: (tiền nguyệt liễm, chi thăm viếng đoàn viên,  đóng góp của ân nhân, …)

IV- Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA  ĐOÀN VIÊN.

V-  PHÁT BIỂU CỦA BCH CẤP TRÊN  (nếu có)

VI-   HUẤN TỪ CỦA CHA LINH HƯỚNG

VII- BẾ MẠC: 

1. Đọc kinh bế mạc : 
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy chúng con, biết sống vị tha quảng đại; biết phụng sự Chúa hết lòng, như Chúa đáng phụng sự; biết ăn ở rộng rãi không đo lường; biết chiến đấu mạnh mẽ không sợ thương tích gian nguy; biết làm việc không kể khó nhọc; biết hy sinh không mong một phần thưởng nào khác hơn là được phúc tuân theo Thánh Ý Chúa. Amen.

2. Cầu nguyện cho đoàn viên, ân nhân: 
    (Xin  đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính mừng, 1 kinh  Sáng danh  cầu nguyện cho Đoàn viên, ân nhân đau yếu và đã qua đời…, hoặc theo ý cầu nguyện chung của Giáo xứ, cầu nguyện cho công cuộc mở mang nước Trái tim Chúa . . . )
Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin hãy ban xuống lòng con, ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót,
*** Xin thương những người đã trót vô tình vấp phạm đến Chúa nhân từ. (hát 2 lần) 
   (***Trích Tuyển tập Thánh Ca Việt Nam, quyển 1,  trang 370, bài 199, do Ủy Ban Thánh nhạc HĐGMVN  xuất bản 2010)

3- Phép lành của Cha Linh Hướng
    - Kết thúc.

Lưu ý: ( Nên dành thời gian cần thiết cho việc học tập và nội dung cuộc họp tùy theo công việc phải thảo luận, tuy vậy không nên kéo dài quá 2 giờ. Với những cấp Đoàn có điều kiện, nên gửi trước các chương trình họp đến các thành viên để tiện việc tham khảo và góp ý thực hiện).


CHƯƠNG TRÌNH HỘI HỌP LIÊN TOÁN, TOÁN

I- PHẦN KHAI MẠC:
1- Đọc Kinh khai mạc:
NHD: Mời Cộng Đoàn đứng (Liên Toán trưởng, hoặc Toán Trưởng)

- Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Xướng: Lạy Đức Chúa Giêsu, Chúa đã phán rằng: “Khi nào có hai hay ba người họp nhau vì danh Ta, thì có Ta ngự giữa”.
Cộng Đoàn đápNay chúng con là một thiểu số trong Đoàn Chiên Chúa, họp nhau đây vì nước Trái Tim Chúa. Xin Chúa hãy ngự giữa chúng con, và nhận lấy lời nguyện với các việc chúng con bàn tính hôm nay. Xin ban Chúa Thánh Thần đến viếng lòng chúng con, soi sáng cho chúng con biết việc phải làm, luyện sạch tình ý chúng con, và thiêu đốt lòng chúng con nóng nảy yêu mến Chúa, để chúng con sốt sắng đem lửa yêu mến ấy mà gieo vào lòng mọi người. Amen.


2- Đọc Lời Chúa:
     (Có thể đọc Tin Mừng và suy niệm theo lịch Phụng Vụ Lời Chúa hằng ngày, hoặc đọc bài gợi ý sau đây hoặc tùy chọn bài ở phần phụ lục).
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo ThánMatthêu (Mt 20, 1-7)

     Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: 1"Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. 2Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. 3Khoảng giờ thứ ba, ông lại trở ra, thấy có những người khác ở không, đang đứng ngoài chợ. 4Ông cũng bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng." 5Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. 6Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: "Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?" 7Họ đáp: "Vì không ai mướn chúng tôi." Ông bảo họ: "Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho cho Ta!"
      Đó là Lời Chúa.
     CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

 3. Suy niệm và cầu nguyện:

(Suy niệm):  Nước Trời như một vườn nho cần nhiều thợ vào canh tác: người làm cỏ, bón phân, kẻ tưới nước, bắt sâu, tỉa nhánh, nhiều người thợ chuyên cần, chăm chỉ  thì mùa gặt sắp đến sẽ bội thu.

(Cầu nguyện): Lạy Chúa, chúng con nguyện làm thợ vườn nho cho Thánh Tâm Chúa. Xin cho chúng con nghe được tiếng chủ, hiểu được tiếng chủ, nhiệt thành làm theo ý chủ gọi mời, để chúng con trở thành những người thợ giỏi trong vườn nho, biết nhiệt thành vun xới và đem huê lợi là các linh hồn nguội lạnh về cho Thánh Tâm Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen!

II- PHẦN SINH HOẠT:

 Ghi chú: (Trước giờ sinh hoạt hát một bài ca sinh hoạt, sau đó nên tập một bài hát mới, nếu có thể.  Ngoài ra trong khi đang họp, có thể xen kẽ một vài bài hát để buổi họp thêm sinh động)
1.      Điểm danh, và giới thiệu đoàn viên mới (nếu có).
2.      Kiểm điểm, đánh giá các hoạt động của Liên toán, toán trong tháng qua (việc tổ chức các giờ kinh đền tạ luân phiên, việc cổ động và tổ chức Tôn vương Thánh Tâm Chúa, thăm viếng đoàn viên. . . )
3.      Góp ý xây dựng về các mặt hoạt động của toán, nhắc nhở đoàn viên tham gia các sinh hoạt của Đoàn.
4.      Liên toán trưởng, Toán trưởng phổ biến công tác trong tháng tới.

 III- PHẦN HỌC HỎI: 
1.      Học hỏi nội quy, huấn luyện tu đức.
2.      Học hỏi các tài liệu đoàn thể hoặc Nội san Lửa mến.

IV- Ý KIẾN ĐOÀN VIÊN:

V-  ĐÚC KẾT BUỔI HỌP:

Ý kiến của đại diện Ban thường trực Xứ đoàn (nếu có) hoặc đúc kết của Liên toán trưởng, toán trưởng.

III- PHẦN BẾ MẠC: 

1. Đọc kinh bế mạc : (Liên toán trưởng hoặc toán trưởng)
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa dạy chúng con, biết sống vị tha quảng đại, biết phụng sự Chúa hết lòng, như Chúa đáng phụng sự, biết ăn ở rộng rãi không đo lường, biết chiến đấu mạnh mẽ không sợ thương tích gian nguy, biết làm việc không kể khó nhọc, biết hy sinh không mong một phần thưởng nào khác hơn là được phúc tuân theo Thánh Ý Chúa. Amen.

    2. Cầu nguyện cho đoàn viên và ân nhân:
    (Xin đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh kính mừng, 1 kinh sáng danh cầu nguyện cho Đoàn viên, ân nhân đau yếu và đã qua đời…, hoặc theo ý cầu nguyện chung của Giáo xứ, cầu nguyện cho công cuộc mở mang nước Trái Tim Chúa . . . )
Hát: Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng. Xin hãy ban xuống lòng con, ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan niềm thương xót,
*** Xin thương những người đã trót vô tình vấp phạm đến Chúa nhân từ...(hát 2 lần)

Làm dấu Thánh Giá kết thúc.

Ghi chú
- Toán, Liên toán là những cộng đoàn cơ bản, gắn bó với nhau, chia sẻ những ưu tư, vui buồn trong cuộc sống, tạo nên bầu khí yêu thương, liên kết hỗ trợ nhau trong đời sống vật chất, hợp nhất trong tâm hồn. Vì vậy, Toán trưởng và Liên Toán trưởng cần chuẩn bị kỹ chương trình sinh hoạt, mọi người đóng góp ý kiến xây dựng, duy trì tình đoàn kết yêu thương phục vụ, cùng nhau kết hợp mật thiết trong Thánh Tâm Chúa.                                    

 PHỤ LỤC

Gợi ý :

MỘT SỐ BÀI TIN MỪNG và SUY NIỆM 

1-  Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. (Lc 17,  11-19)

11Khi ấy Chúa Giêsu lên Giê-ru-sa-lem, Người đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa 13và kêu lớn tiếng: "Lạy Thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!" 14Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế." Đang khi đi thì họ được sạch. 15Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. 16Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. 17Đức Giê-su mới nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? 18Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?" 19Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."
   Đó là Lời Chúa.
 CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

Suy niệmTuy ơn cứu độ của Chúa được ban rộng rãi và nhưng không, nhưng để đón nhận đòi phải có niềm tin. Những người phong cùi hôm nay đã bày tỏ niềm tin qua hai thái độ. Thái độ thứ nhất là đồng thanh lớn tiếng kêu cầu danh Chúa Giêsu: “Lạy Thy Giêsu, xin cứu chúng tôi”. Từ cùng tận nỗi đau khổ, những người phong cùi đã kêu van bằng tất cả tấm lòng tha thiết và với niềm tin vững chắc: Chỉ có Chúa mới thương xót họ và mới đủ quyền năng cứu chữa họ. Thái độ thứ hai là đi trình diện với thày tư tế. Chúa không chữa họ ngay nhưng bảo họ đi trình diện với thày tư tế. Dù chưa được khỏi, nhưng họ vẫn tin tưởng lên đường và đang khi đi đường thì họ được khỏi. Đức tin đã chữa họ.

Cầu nguyệnLạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, khi chúng con thiếu thốn bệnh tật khổ đau, chúng con đã cầu cứu đến Chúa, thì được Chúa liền chữa lành. Sau đó chúng con lại quên ơn Chúa, ngay cả ơn tác tạo nên chúng con, nuôi dưỡng từng ngày, ơn được làm con Thiên Chúa và được cứu chuộc. Chúng con đã coi thường không biết tạ ơn, ngợi khen tôn vinh Thiên Chúa từng ngày. Xin Chúa thay đổi con người chúng con, giúp chúng con vững tin vào Chúa, để trong mọi hoàn cảnh chúng con nhận ra tình yêu của Chúa và biết dâng lời cảm tạ tri ân. Amen.

2- Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Rôma  (Rm 12, 1-2)
1Thưa anh em, vì Thiên Chúa thương xót chúng ta, tôi khuyên nhủ anh em hãy hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là cách thức xứng hợp để anh em thờ phượng Người. 2Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.
      Đó là Lời Chúa.
     CĐ: Tạ ơn Chúa

Suy niệmĐức Giêsu đã đi con đường thập giá và đã trở nên hiến tế đẹp lòng Chúa Cha, đồng thời đem lại ơn cứu độ cho tất cả chúng ta. Do đó, khi đi con đường thập giá của mình chính là lúc chúng ta theo chân Đức Kitô, hiến thân mình làm của lễ dâng lên Thiên Chúa như lời thánh Phaolô mời gọi chúng ta: "Anh em hãy hiến thân anh em làm của lễ sống động và thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa."(Rm 12, 1). 

Cầu nguyệnLạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự hạ, vâng lời Chúa Cha cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập giá (Pl 2,8). Xin giúp chúng con luôn biết sống quảng đại, hiến dâng tất cả, dâng đến cả ý muốn riêng mình, để quyết chọn ý Chúa và chỉ chọn ý Chúa mà thôi. Amen.

3- Bài trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô (Cr 12,  4-11)
Anh em thân mến !
  4Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. 5Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. 6Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. 7Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. 8Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. 9Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 10Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. 11Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người.
 Đó là Lời Chúa.      
CĐ: Tạ ơn Chúa
Suy niệm:  Sự khôn ngoan của Thiên Chúa chính là Thần khí duy nhất làm ra tất cả, vì ích chung: Chúa đã ban cho từng người đưc ơn khôn ngoan để giảng dạy, ơn hiểu biết để trình bày, 9Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin, kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. 10Người thì được ơn làm phép lạ, kẻ được ơn nói tiên tri, ơn phân định thần khí, ơn nói các thứ tiếng lạ, kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ.  
Cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa Cha, bởi sự yêu thương vô cùng của Chúa, Chúa đã ban phát thần khí Chúa cho từng người chúng con để chúng con phục vụ cho nhau, hầu cho Nước Cha được trị đến. Xin cho chúng con biết trân trọng nén vàng Chúa trao cho mỗi người, và xử dụng nén vàng đó theo như ý Chúa muốn. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen!


4- Bài Trích thư thứ 1 của Thánh Phêrô Tông đồ 
                                                          (1Pr. 2,21-25)
       Anh em thân mến, 21Thật vậy,  Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người. 22Người không hề phạm tội; chẳng ai thấy miệng Người nói một lời gian dối.23 Bị nguyền rủa, Người không nguyền rủa lại, chịu đau khổ mà chẳng ngăm đe; nhưng một bề phó thác cho Đấng xét xử công bình.24Tội lỗi của chúng ta, chính Người đã mang vào thân thể mà đưa lên cây thập giá, để một khi đã chết đối với tội, chúng ta sống cuộc đời công chính. Vì người phải mang những vết thương mà anh em đã được chữa lành. 25Quả thật, trước kia anh em chẳng khác nào những con chiên lạc, nhưng nay đã quay về với vị Mục Tử, Đấng chăm sóc linh hồn anh em.
        Đó là Lời Chúa.
        CĐ: Tạ ơn Chúa.
Suy niệm:  Chúa Giêsu đã uống cạn chén đắng mà Chúa Cha giao phó trong chương trình cứu độ nhân loại. Ngày nay, cũng chính mỗi chúng ta chứ không ai khác, vẫn đem đến cho Chúa những những chén đắng cách này cách khác, qua  những lần vấp phạm với muôn vàn tội lỗi: vì tính hư tật xấu, kiêu ngạo, danh vọng, những lợi lộc do thế gian ban tặng…..
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Vua tình yêu. Xin cho chúng con nhận thức rõ hơn về tình yêu “nhưng không” Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con biết đáp đền tình yêu Chúa bằng đời sống ăn năn hối cải tội lỗi, tránh xa dịp tội, cố gắng đứng lên sau những lần vấp ngã, để được cùng với Chúa lên đồi Canvê hiến tế đời mình cho ChúaCha. Amen

5- Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 12, 20-28)

       20 Khi ấy, trong số những người lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa, có mấy người Hy Lạp. 21Họ đến gặp ông Philípphê, người Bếtxaiđa, miền Galilê, và xin rằng: “Thưa ông, chúng tôi muốn được gặp ông Giêsu”. 22Ông Philipphê đi nói với ông Anrê. Ông Anrê cùng với ông Philipphê đến thưa với Ðức Giêsu. 23Ðức Giêsu trả lời: “Ðã đến giờ Con Người được tôn vinh!  24Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. 26Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. 27“Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. 28Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!”
         Đó là Lời Chúa.
        CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Suy nim: Hạt lúa rơi xuống đất, có mục nát, thì mới sinh nhiều hạt khác. Điều đó cũng đúng cho bình diện thiêng liêng. Những người tin theo Chúa đều biết rằng mọi cố gắng, mọi hy sinh, mọi gian khổ của chúng ta rồi sẽ sinh hoa kết trái, nhất là khi những cố gắng, những hy sinh và gian khổ ấy được thi hành vì lòng mến đối với Thiên Chúa và tình thương đối với anh em đồng loại. Chính Chúa Giêsu cũng đã chấp nhận những hy sinh gian khổ vì chúng ta, bằng cách chịu chết trên thập giá, để rồi từ đó Ngài đã có được hoa trái của sự phục sinh vinh quang.
Cầu nguyn: Lạy Chúa Giêsu, có bao điều tốt đẹp chúng con được hưởng hôm nay là do sự hy sinh quên mình của người đi trước, đã có những con người sống như hạt lúa, để từ cái chết của họ vọt lên sự sống cho tha nhân. Xin cho chúng con đừng tự khép mình trong lớp vỏ để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của mình, nhưng biết sống với  tha nhân và Thiên Chúa, để đóng góp cho cánh đồng cuộc đời một cây lúa nhỏ, cho chúng con phải chết cho chính mình. Ước gì chúng con dám sống mầu nhiệm vượt qua,  đi từ cõi chết đến nguồn sống, đi từ cái tôi hẹp hòi đến cái tôi rộng mở trước Đấng Tuyệt Đối và trước tha nhân. Amen.

6-  Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan  (Ga 3,14-21)

    14 Khi ấy Chúa Giêsu nói: Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, 15để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. 16Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa. 20Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. 21Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."
          Đó là Lời Chúa
         CĐ: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa

Suy niệm: Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian này bao la bát ngát đến nỗi Ngài hiến tặng mạng sống mình cho tất cả, không loại trừ ai... Ngài như người Cha luôn mong muốn đồng hành cùng gia đình suốt cuộc đời, và không thể an lòng cho đến khi con cái đi đây đi đó ai nấy đều an toàn trở về mái ấm gia đình.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con biết cảm nghiệm hồng ân cứu độ mà Ðức Giêsu đã mang đến cho tất cả mọi người, và biết đón nhận lòng nhân từ yêu thương của Thiên Chúa, xin đừng để chúng con sống lìa xa Thiên Chúa, nhưng luôn tin tưởng vào Người để được sống đời đời.


Bài hát: SINH HOẠT
                                  
1 – HÃY CHIẾU SOI

ĐK: Hãy chiếu soi lửa hồng vào đêm tối sâu thẳm hồn con. Lửa tình yêu, lửa huyền siêu Ngôi Ba Thiên Chúa ban nhiều thánh ân  
PK1. Xin đưa bước con về tìm chân lý hừng đông chiếu soi. Tìm bóng mát trong tình thương bát ngát, tìm an vui trong vòng tay hiền từ Chúa dìu đưa.

2- Xin cho mãi cuộc đời lời thương mến bừng trong trái tim. Tìm mến chúa trong tình không héo úa, tìm thương nhau trong tình thương nồng nàn thắm bình an.


2- THẮP SÁNG TRONG CON

ĐK: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời,

1.     Để con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối, tựa như mưa tuôn mưa hồng ân Chúa trên trần đời.
2.     Để con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới, niềm tin cao dâng ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.
3.    Trần gian hôm nay, ôi bao nhiêu mây mờ giăng lối, tựa như cơn mê tâm hồn con quá xa tình người.


3– GẶP GỠ ĐỨC KITÔ
 ĐK:  
Gặp gỡ Đức Kitô – biến đổi cuộc đời mình,
Gặp gỡ Đức Kitô – đón nhận ơn tái sinh,
Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình
Gặp gỡ Đức Kitô – nảy sinh tình đệ huynh.

Nguồn suối nếu bế tắc thì dòng sông mau cạn khô, tình yêu không Kitô ôi tình yêu sao cằn cỗi, vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, biển yêu thương nối liền các hoang đảo giữa đại dương.

4 – RA KHƠI VỚI ĐỨC KITÔ

ĐK: DÔ DÔ DÔ DÔ DÔ, HÒ DÔ DÔ HÒ 
1.      Anh em ta ra khơi cùng với Đức Kitô
Anh em ta ra khơi để đón ánh nắng vui
Anh em ta ra khơi để hát tiếng kêu mời
Anh em ta ra khơi thả lưới, lưới muôn người.

* DÔ DÔ DÔ DÔ DÔ, HÒ DÔ DÔ HÒ
Thuyền ta đi băng qua bão mưa ngàn xa
Thuyền ta đi băng qua thế gian phù hoa
Anh em ta không lo vì trong Giêsu Kitô
thì ta hiên ngang hô to lời Tin Vui cứu độ.

* DÔ DÔ DÔ DÔ DÔ, HÒ DÔ DÔ HÒ
Anh em ta ra khơi vì chính Nước Trời

5- XIN CHỈ CHO CON

ĐK:– Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con)nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy  bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là  đấng ngày đêm con cậy trông.
1- Tất cả đường nẻo Chúa là Tình Yêu và Chân Lý dành cho những ai giữ trọn minh ước. Điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
2- Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có, mà quên hết những lỗi lầm con mắc, hồi niên thiếu vươn lên trong dại thơ.

6 – LỜI THIÊNG

1-  Lời thiêng dâng Chúa từ trong đáy tim âm thầm. Lời cầu xin Chúa tựa như nén hương lan tràn. Hồn con bay vút về nơi nhan Chúa nương thân, và uống no say tin yêu nồng ấm. Từ khi con biết tình yêu Chúa ban cao vời. Và từ khi biết  đời con Chúa luôn an bài. Hồn con sẽ mãi cầu xin tha thiết Danh Ngài. Cùng Chúa con không lo chi đường dài.

ĐK: Bàn tay con nâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa trót xác thân con. Tương lai còn dài Chúa dắt con đi sợ gì những nỗi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, khao khát sẽ mãi không vơi, cho con một lần thấy Chúa trong con nghe lời Chúa ru trong hồn.

7- TÂM TÌNH HIẾN DÂNG 

ĐK :  Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con .
        1 –Thương con từ ngàn xưa, một tình yêu chan chứa và chọn con đi làm đuốc sáng chiếu soi trần gian, cho con say tình mến và này con xin đến, một đời trung trinh làm muối đất ướp cho mặn đời.      
       2 –Trao cho con lời Chúa, dù đời con hoen úa. Nguyện đời con đem lời chân lý đến cho mọi nơi. Ra đi đầy nguyện ước và này con gieo bước, nguyện đời con đem nguồn yêu mến đến cho mọi người .

8– ĐẸP THAY

ĐKĐẹp thay, (Ôi đẹp thay) những bứơc chân gieo mầm cứu rỗiĐẹp thay, (Ôi đẹp thay) những bứơc chân rảo khắp nẻo đường. Ai gieo trong lệ sầu,  sẽ gặt trong vui sướng. Ai gieo trong nước mắt, sẽ về giữa tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương tình thương Chúa Trời, loan niềm vui  niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi.
Ôi đồng lúa mênh mông, phơi mình dưới nắng hồng lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt và người về trong câu ca, tay ôm bó  lúa lòng mừng bao la.


9 – BÊN NHAU SUM VẦY

1- Bên nhau sum vầy, bên nhau quây quần, cùng nhau hát khúc ca yêu thương, tình ta ấm mãi, không hề phai nhòa, dù cách xa lòng luôn nhớ nhau.        
2- Bên nhau chung lời, bên nhau chung lòng, tình yêu Chúa đã ban nhưng không. Đừng ghen ghét nhé, không giận bao giờ, hoài có nhau vì thương mến nhau.
3- Bên nhau chung đường, bên nhau trên đời, cùng đi tới dấn thân cho Người. Làm tia nắng ấm, soi vào sương ngàn, làm muối men hòa trong thế gian.

10 – NÉN VÀNG CHÚA TRAO

Chúa trao cho ta; người một nén vàng; người hai nén vàng; người ba nén vàng….  Đừng chôn xuống đất, đừng cất vào kho, mà cho sinh lãi, gấp hai ba lần.

11 – HỌP MẶT NƠI ĐÂY
Họp mặt nơi đây có anh và có em
Họp mặt nơi đây có chị và có tôi.
Họp mặt nới đây còn có Chúa chúng ta
Người ở với ta cùng hoà câu ca.

    Lá la Lá lá  lá la lá là là  lá la là la lá. Là.

12 –  GIEO  MẦM TIN YÊU

  1- Ai dãi dầu mưa nắng đi gieo trồng mầm sống. Ươm vào đất quê hương mình, bao hạt giống trên nương đồng, mong chờ ngày lúa đơm bông. Sẽ vô vàn vui sướng đón chào ngày gặt mới. Đây hạt giống sinh ba chục, kia hạt giống sinh sáu chục, có hạt trổ sinh một trăm.

ĐK - Nào ta đi (nào cùng nhau đi ) gieo mầm  tin yêu (gieo mầm tin yêu ) để cuộc sống mãi xanh tươi, để lòng tôi với muôn nơi, tìm vui hạnh phúc giữa đời .           
 2- Hãy gieo mầm tin yêu với những việc nhỏ bé. Cho người đói bát cơm đầy. cho người khát ly nước tràn, cho người than khóc ủi an. Hãy gieo mầm tin yêu sẽ gặt về hạnh phúc, bởi người đã yêu thương người, chia sẻ thiết tha trong đời, trao gởi về nhau niềm vui.
3- Hãy chôn vào lòng đất những ích kỷ hèn yếu, Xin đổi mới ngay chính mình, xin hãy hoá xanh tâm hồn, giã từ thù oán bi quan. Ai chấp nhận hy sinh sẽ như hạt một trăm. Khi chẳng sống cho riêng mình sẽ tìm thấy trong mỗi ngày phục vụ là chính niềm vui .

 13 –GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH

1-Này bạn ơi mau lên gieo bước hành trình, dòng thời gian đi nhanh chẳng biết  dừng chân. Đừng phân vân bi quan sẽ làm tất cả muộn màng cuôc sống quanh ta luôn vội vã. Nào bạn mau xua đi những tiếng thở than, làm việc đi vui lên với cả nhiệt tâm, từ đôi tay hôm nay hoang địa sẽ thành ruộng đồng và lúa thêm xanh cả trời hồng.                                 
ĐK : Nào mau (Nào mau) lên đường (Lên đường), khi trời còn sáng bạn ơi  (bạn ơi). Cùng nhau (cùng nhau) bắt đầu (bắt đầu) để cùng gặt hái xanh tươi (gặt hái xanh tươi).                            

2- Cùng thời gian ta đi đến cuối đường dài, bằng hành trang yêu thương tin tưởng ngày mai. Vì trong tim ta luôn sáng ngời ánh lửa mặt trời đời sẽ thôi âm u mù tối. Dù trong ta bao nhiêu yếu đuối nhỏ nhoi, bằng khiêm nhu kiên tâm thẳng tiến bạn ơi. Đời đẹp hơn vui hơn khi mình chấp nhận cùng ngườ,i cộng góp chung xây muôn nụ cười.

-----------------o0o----------------

Ban Tuyên Huấn GĐPTTTCGS TGP Saigon
Chỉnh sửa và tái bản 2012

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.